Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Prace gospodarcze obwód 117

W dniu 03.06.2017 odbędzie się dalszy ciąg prac przy nowo zakupionej nieruchomości w Mszczujach. Proszę o liczne przybycie bez względu na terminy i przypisanie do prac w poszczególnych grupach. Zbiórka o godzinie 9:00.


- 31-05-2017


Prace gospodarcze obwód 117

W dniu 27.05.2017 (sobota) odbędą się prace gospodarcze polegające na porządkowaniu wewnątrz i wokół zabudowań zakupionych w Mszczujach.
Proszę potraktować to zadanie priorytetowo i liczne przybycie bez względu na przypisanie do grup.
Zbiórka o godzinie 9:00 na stanicy.


- 22-05-2017


Nowy podział na grupy i terminarz prac w obwodzie 117

W zakładce Prace gospodarcze zamieszczono nowy podział na grupy i terminarz prac gospodarczych w obwodzie 117.


- 22-05-2017


Po obradach WZ

W niedzielę 23 kwietnia spotkaliśmy się w siedzibie ZO PZŁ w Szczecinie by podsumować miniony sezon, ustalić kierunki działania  i plan finansowy na nowy sezon. Na 76 członków w obradach uczestniczyło 49 członków koła co zapewniło niezbędne kworum. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez Prezesa wybraliśmy przewodniczącego obrad którym został Andrzej Mucho oraz sekretarza obrad – Michała Rawluka. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego w tym roku Kolegi Stanisława Pruszkiewicza. Następnie odczytany i przyjęty został protokół z poprzedniego zebrania, wysłuchaliśmy sprawozdań skarbnika, łowczego oraz prezesa. Po nich nastąpiło sprawozdanie komisji rewizyjnej, a następnie krótka dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami. Sprawozdania zostały zatwierdzone i na wniosek komisji rewizyjnej nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. Wszyscy członkowie zarządu jednogłośnie uzyskali absolutorium. Kolejnym punktem było przedstawienie prowizorium budżetowego na sezon 2017/2018. Budżet został przegłosowany i przyjęty po czym przeszliśmy do dyskusji nad propozycjami uchwał i po ich przegłosowaniu przeszliśmy do omówienia strzelectwa w kole i bezpieczeństwa na polowaniach, które sprawnie zreferował Andrzej Mucho. W porządku obrad pozostał już tylko punkt dotyczący propozycji odznaczeń łowieckich po którym tuż przed południem zakończyliśmy obrady.- 24-04-2017


Życzenia- 15-04-2017


Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 23.04.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad, prowizorium budżetowe oraz propozycje uchwał dostępne po zalogowaniu w zakładce uchwały zarządu koła.


- 09-04-2017