Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Piknik strzelecki

Z A W I A D O M I E N I E


         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” informuje, że w dniu 21 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00  na strzelnicy w Pucicach odbędzie się piknik strzelecki połączony z zawodami o puchar prezesa Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Dla uczestników przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Koło pokrywa w całości koszt amunicji śrutowej, natomiast koszt amunicji kulowej (potrzebnych będzie 5 kul) do konkurencji „dzik w przebiegu” myśliwy pokrywa we własnym zakresie. W trakcie zawodów jak i po nich przewidziany jest posiłek oraz napoje chłodzące. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa wraz z rodzinami.



- 10-08-2016


Obchody 70-lecia Szczecińskiego Koła Łowieckiego "Bór"

    Jubileuszowe obchody 70-lecia Koła zorganizowane zostały 18 czerwca na terenie stanicy w miejscowości Mszczuje w obwodzie 117. Swą obecnością zaszczycili nas: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Zygmunt Leszczyński, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież Tomasz Liśkiewicz, Sekretarz Powiatu Polickiego Mirosław Antoniewicz, Burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół – Jeleń Szczecin, Kania Szczecin oraz Sokół Szczecin. Klimatu oficjalnej części dodawały dźwięki sygnałów myśliwskich wykonywanych przez zespół sygnalistów Gryf. Zorganizowano wystawę trofeów łowieckich, można było wpisać się do pamiątkowej księgi, koledzy Darek Kowalski oraz Michał Stachowicz opowiedzieli o kynologii myśliwskiej oraz zaprezentowali swoje psy. Zwieńczeniem obchodów była biesiada, której uczestnicy przy dźwiękach muzyki i suto zastawionych stołach bawili się  do późnych godzin nocnych. Zdjęcia wkrótce.



- 28-06-2016


Po zebraniu

           Z nami coroczne Walne Zgromadzenie. Tak jak w ostatnich latach obrady przebiegły sprawnie i w miarę szybko. Poprowadził je Andrzej Mucho, zaś sekretarzem zebrania został Michał Rawluk. Odczytane, przedyskutowane i zatwierdzone zostały sprawozdania członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na wniosek komisji rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium. Kolejnym punktem były wybory uzupełniające do zarządu na funkcję podłowczego obwodu nr 117. Kandydatem na tą funkcję był Kol. Jerzy Boruciński, który w tajnym głosowaniu został jednogłośnie wybrany do zarządu. Następnie kolej przyszła na zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz głosowanie nad propozycjami uchwał. Po omówieniu strzelectwa i zasad bezpieczeństwa na polowaniach wytypowaliśmy kandydatów do odznaczeń. Uroczystą chwilą było nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koledze Ryszardowi Krucewiczowi - wieloletniemu prezesowi naszego Koła. Na tym obrady zakończono. Zdjęcia w galerii. W galerii również zdjęcia z tegorocznego przystrzeliwania broni.


- 26-04-2016


Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 24.04.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Pełna treść komunikatu, porządek obrad, propozycje uchwał oraz prowizorium budżetowe znajduje się w zakładce uchwały walnego zgromadzenia.



Zarząd - 14-04-2016


Uratowane daniele

     W dniu 05.04.2016 w obwodzie nr 117 miała miejsce nietypowa akcja. Poszukiwacz zrzutów zgłosił leśniczemu leśnictwa Nowe Warpno zauważone przez siebie splątane porożami 2 byki daniela. Leśniczy następnie poinformował przedstawicieli naszego koła, którzy w składzie Tadeusz Szyszyło, Józef Urban, Hubert Łaskawiec oraz Rysiek Krajewski udali się w rejon nr 11 na którym zaobserwowane zostały daniele. Na miejscu okazało się, że daniele splątane są plecioną linką którą oplątane były łopaty jednego z nich. Daniele były już osłabione, wspólnymi siłami udało się je złapać, przytrzymać i następnie przy pomocy noża rozciąć poplątany sznurek który okazał się dla nich prawie śmiertelną pułapką. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji daniele zostały uratowane przed tragiczną śmiercią i całe oraz miejmy nadzieję w pełni zdrowe będą ozdobą naszego łowiska.


Łowczy - 05-04-2016


Życzenia Wielkanocne



- 24-03-2016