Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Po pikniku

    Tradycyjnie już w sierpniu spotkaliśmy się na strzelnicy w Pucicach na pikniku strzeleckim. Pogoda dopisała, strzelców uzbierało się na cztery grupy, nie brakowało również rodzin i osób towarzyszących. Organizacją jak i poprowadzeniem całej imprezy zajął się niezastąpiony nasz Kolega Andrzej Mucho za co należą Mu się słowa pochwały i podziękowania. W przerwach między strzelaniami można było posilić się grochówką i innymi specjałami na koniec zaś rozlosowano upominki tak by każdy z uczestników nie wrócił do domu z pustymi rękoma. W samych zawodach najlepszy okazał się Hubert Łaskawiec wyprzedzając Andrzeja Jaworskiego i Tadeusza Szyszyło. Obecny z nami na strzelnicy Andrzej Pyrczek jak każdą imprezę w kole podsumował wierszem, który publikujemy poniżej.

Piknik na strzelnicy w Pucicach 2015

Już tradycja się utrwala,

spotykania się w Pucicach.

Ze strzelaniem chyba lepiej,

co chwilę rzutek rozkwita.

 

I publika brawo bije,

szczególnie, gdy strzela tata.

I co jeszcze jest dziwniejsze,

tata ma już swoje lata.

 

Młodzież lepiej już się wciąga

i w zawody też się wstępuje.

Coraz celniej broń kierując,

starszym już nie ustępuje.

 

Tak zabawa trwa od rana,

kiedy rzutek w niebo wzleci.

Radość w sercach rodzin rośnie,

bawią się wspaniale dzieci.

 

Rośnie młode pokolenie,

niech tradycja w nim kiełkuje.

Kiedy przyjdzie czas dojrzały,

niech też w sercu ją poczuje.

 

Andrzej Pyrczek

Pucice, 23 sierpnia 2015 r.

- 25-08-2015


Piknik strzelecki

  

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” informuje, że w dniu 23 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00  na strzelnicy w Pucicach odbędzie się piknik strzelecki połączony z zawodami o puchar prezesa Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Dla uczestników przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Koło pokrywa w całości koszt amunicji śrutowej, natomiast koszt amunicji kulowej (potrzebnych będzie 5 kul) do konkurencji „dzik w przebiegu” myśliwy pokrywa we własnym zakresie. W trakcie zawodów jak i po nich przewidziany jest posiłek oraz napoje chłodzące. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa wraz z rodzinami.Zarząd - 15-08-2015


Komunikat

     Z uwagi na informacje o  szkodach w pszenicach w obwodzie 263 zwracamy się do wszystkich Kolegów o intensyfikację polowań w tych rejonach. W rejonie 22 postawiona została armatka, Koledzy chcący zapolować w tym rejonie proszeni są o kontakt z Markiem Bartoszewiczem telefon: 723476768.


Zarząd - 15-07-2015


Letnia inwentaryzacja zwierzyny


KOMUNIKAT


     W dniach 25-26.07.2015 w obu naszych obwodach odbędzie się letnia inwentaryzacja zwierzyny metodą obserwacji indywidualnych w wybranych fragmentach łowiska (zgodnych z naszymi rejonami). Każde wyjście na obserwacje będzie zaliczane w poczet wypracowanych godzin stąd prośba o zgłaszanie się chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu do podłowczych celem ustalenia dalszych szczegółów.


Łowczy - 06-07-2015


Po Walnym Zgromadzeniu.

      26 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła, z 74 członków koła na obrady przybyło 59. Po wyborze przewodniczącego obrad, sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej odczytano protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, a poszczególni członkowie ustępującego zarządu przedstawili swoje sprawozdania. Następnie przyjęliśmy budżet na nowy sezon po czym nastąpił kulminacyjny punkt zebrania czyli wyboru zarządu na kadencję 2015-2020. Uzgodniono, że dokonamy wyboru prezesa a ten zaproponuje kandydatów na poszczególne funkcje w zarządzie. Kandydatami na prezesa byli Koledzy Waldemar Dobryłko oraz Marian Osękowski. W tajnym głosowaniu wygrał pierwszy z nich, który zaproponował następujące osoby na członków zarządu: łowczy Kol. Hubert Łaskawiec, skarbnik Kol. Klaudiusz Michnowicz, sekretarz Kol. Michał Rawluk, podłowczy obwodu 117 Kol. Tadeusz Szyszyło i podłowczy obwodu 263 Kol. Marian Osękowski. Po kolejnym tajnym głosowaniu wszyscy zaproponowani otrzymali pełne popracie wszystkich członków koła będących na sali. Następnie wybrana została komisja rewizyjna do której zaproponowano i wybrano 4 Kolegów: ustępującego prezesa Kol. Jarosława Zygała (przewodniczący), Zdzisława Świderskiego, Mirosława Kubickiego oraz Artura Turzańskiego. Ostatnią częścią wyborów był wybór delegatów na okręgowy zjazd, którymi zostali Koledzy Jarosław Zygała, Marian Osękowski i Waldemar Łaskawiec. Następnie przegłosowaliśmy uchwały ujęte w porządku obrad, Kol. Andrzej Mucho omówił strzelectwo w kole oraz bezpieczeństwo na polowaniach i zakończyliśmy obrady.


Kilka zdjęć w galerii

Poniżej tradycyjne podsumowanie autorstwa Kol. Andrzeja PyrczkaNowe wybory w KŁ Bór 2015 r.

Jak ten czas nam szybko zleciał,
znów wybory są przed nami.
Kandydatów do zarządu,
zgłaszano szybko stadami.

Prezes Jarek/* się wycofał,
więc wybory znów przed nami.
Kandydatem pierwszym Marian/**,
drugim Waldek/*** z finansami.

Który z dwójki będzie lepszy.
Zaznaczymy to głosami.
Jak wypadnie prezesura?
W praniu przekonamy się już sami.

Wygrał Waldek bez problemu.
Marian pierwszy gratulował.
Wymienili stanowiska,
zarząd się powoli dobrał.

Uczymy się demokracji,
dokonując zmian w uchwałach.
Ograniczeń trochę trzeba,
myśląc o pełnych odstrzałach.

No, wybory już za nami,
mamy zarząd trochę nowy.
Prezes i funkcyjny każdy,
do roboty już gotowy.

 

Kilka zdjęć w galerii


admin - 27-04-2015


Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 26.04.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Pełny tekst komunikatu, porządek obrad, rachunek wyników za sezon 2014/2015, prowizorium budżetowe oraz propozycje uchwał dostępne po zalogowaniu w zakładce:


Uchwały Zarządu KołaZarząd - 08-04-2015