Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Po Walnym Zgromadzeniu.

      26 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła, z 74 członków koła na obrady przybyło 59. Po wyborze przewodniczącego obrad, sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej odczytano protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, a poszczególni członkowie ustępującego zarządu przedstawili swoje sprawozdania. Następnie przyjęliśmy budżet na nowy sezon po czym nastąpił kulminacyjny punkt zebrania czyli wyboru zarządu na kadencję 2015-2020. Uzgodniono, że dokonamy wyboru prezesa a ten zaproponuje kandydatów na poszczególne funkcje w zarządzie. Kandydatami na prezesa byli Koledzy Waldemar Dobryłko oraz Marian Osękowski. W tajnym głosowaniu wygrał pierwszy z nich, który zaproponował następujące osoby na członków zarządu: łowczy Kol. Hubert Łaskawiec, skarbnik Kol. Klaudiusz Michnowicz, sekretarz Kol. Michał Rawluk, podłowczy obwodu 117 Kol. Tadeusz Szyszyło i podłowczy obwodu 263 Kol. Marian Osękowski. Po kolejnym tajnym głosowaniu wszyscy zaproponowani otrzymali pełne popracie wszystkich członków koła będących na sali. Następnie wybrana została komisja rewizyjna do której zaproponowano i wybrano 4 Kolegów: ustępującego prezesa Kol. Jarosława Zygała (przewodniczący), Zdzisława Świderskiego, Mirosława Kubickiego oraz Artura Turzańskiego. Ostatnią częścią wyborów był wybór delegatów na okręgowy zjazd, którymi zostali Koledzy Jarosław Zygała, Marian Osękowski i Waldemar Łaskawiec. Następnie przegłosowaliśmy uchwały ujęte w porządku obrad, Kol. Andrzej Mucho omówił strzelectwo w kole oraz bezpieczeństwo na polowaniach i zakończyliśmy obrady.

Kilka zdjęć w galeriiadmin - 27-04-2015


Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 26.04.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Pełny tekst komunikatu, porządek obrad, rachunek wyników za sezon 2014/2015, prowizorium budżetowe oraz propozycje uchwał dostępne po zalogowaniu w zakładce:


Uchwały Zarządu KołaZarząd - 08-04-2015


Życzenia
- 02-04-2015


Kolejny medalowy sezon

Zakończyły się już oceny i wyceny trofeów. W naszym kole w sezonie 2014/2015 udało nam się upolować 12 medalowych trofeów z czego 10 jeleni byków (1 srebrnomedalowy i 9 brązowomedalowych), 1 srebrnomedalowy oręż dzika i brązowomedalowe parostki rogacza. Miejmy nadzieję, że w rozpoczynającym się dzisiaj nowym sezonie również nie zabraknie kapitalnych trofeów zdobytych w naszym kole. Darz Bór na nowy sezon!Łowczy - 01-04-2015


Przystrzeliwanie broni

Z A W I A D O M I E N I E

 


 

Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” informuje, że w dniu 29.03.2015 r. o godzinie 11:00 na strzelnicy w Pucicach odbędzie się przystrzeliwanie broni kulowej. Należy przystrzelać każdą posiadaną jednostkę broni kulowej. Przypominamy również o uchwale Walnego Zgromadzenia – „Warunkiem wydania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego jest obecność i pozytywne zaliczenie przystrzeliwania broni organizowanego przez koło lub przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez instruktora strzelectwa myśliwskiego lub rusznikarza”.

Odstrzały na nowy sezon 2015/2016 wydawane będą na posiedzeniu zarządu w dniu 31 marca 2015 (wtorek) z zastrzeżeniem, że tylko tym myśliwym, którzy zwrócą wszystkie zaległe upoważnienia do wykonywania polowania za sezon 2014/2015 i nie mają zaległości finansowych wobec Koła ( telefon skarbnik 602-198-013).

 Zarząd - 16-03-2015


Polowanie na lisy 8.02.2015 w obwodzie 263

W niedzielę 8 lutego 2015 odbyło się zbiorowe polowanie na lisy i bażanty w obwodzie pyrzyckim. Pomimo fatalnej prognozy pogody był lekki mróz, trochę słońca i śniegu. Dokuczliwy był jedynie silny zachodni wiatr. Dwa lisy spotkano w parowach – wyszły z tej opresji „obronną łapą”. W trzcinie koło spalonej stodoły było sporo bażantów, z których jeden został strzelony. Były tam także dwa dziki. Kilka innych lisów widzianych było np. w trawach pod Sitnem, ale szczupłe siły myśliwskie im nie zagroziły.  W polowaniu udział wzięło 3 (trzech!) myśliwych  w   tym zaproszony gość, który strzelił bażanta. Naprawdę nasi Koledzy nie lubią polować na lisy? Zdjęcia z polowania w galerii.- 17-02-2015