Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Po zebraniu

           Z nami coroczne Walne Zgromadzenie. Tak jak w ostatnich latach obrady przebiegły sprawnie i w miarę szybko. Poprowadził je Andrzej Mucho, zaś sekretarzem zebrania został Michał Rawluk. Odczytane, przedyskutowane i zatwierdzone zostały sprawozdania członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na wniosek komisji rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium. Kolejnym punktem były wybory uzupełniające do zarządu na funkcję podłowczego obwodu nr 117. Kandydatem na tą funkcję był Kol. Jerzy Boruciński, który w tajnym głosowaniu został jednogłośnie wybrany do zarządu. Następnie kolej przyszła na zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz głosowanie nad propozycjami uchwał. Po omówieniu strzelectwa i zasad bezpieczeństwa na polowaniach wytypowaliśmy kandydatów do odznaczeń. Uroczystą chwilą było nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koledze Ryszardowi Krucewiczowi - wieloletniemu prezesowi naszego Koła. Na tym obrady zakończono. Zdjęcia w galerii. W galerii również zdjęcia z tegorocznego przystrzeliwania broni.


- 26-04-2016


Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 24.04.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Pełna treść komunikatu, porządek obrad, propozycje uchwał oraz prowizorium budżetowe znajduje się w zakładce uchwały walnego zgromadzenia.Zarząd - 14-04-2016


Uratowane daniele

     W dniu 05.04.2016 w obwodzie nr 117 miała miejsce nietypowa akcja. Poszukiwacz zrzutów zgłosił leśniczemu leśnictwa Nowe Warpno zauważone przez siebie splątane porożami 2 byki daniela. Leśniczy następnie poinformował przedstawicieli naszego koła, którzy w składzie Tadeusz Szyszyło, Józef Urban, Hubert Łaskawiec oraz Rysiek Krajewski udali się w rejon nr 11 na którym zaobserwowane zostały daniele. Na miejscu okazało się, że daniele splątane są plecioną linką którą oplątane były łopaty jednego z nich. Daniele były już osłabione, wspólnymi siłami udało się je złapać, przytrzymać i następnie przy pomocy noża rozciąć poplątany sznurek który okazał się dla nich prawie śmiertelną pułapką. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji daniele zostały uratowane przed tragiczną śmiercią i całe oraz miejmy nadzieję w pełni zdrowe będą ozdobą naszego łowiska.


Łowczy - 05-04-2016


Życzenia Wielkanocne- 24-03-2016


Przystrzeliwanie broni

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” informuje, że w dniu 03.04.2016 r. (niedziela) o godzinie 11:00 na strzelnicy w Pucicach odbędzie się przystrzeliwanie broni kulowej. Należy przystrzelać każdą posiadaną jednostkę broni kulowej.

Odstrzały na nowy sezon 2016/2017 wydawane będą w dniu przestrzeliwania broni tj. 03.04.2016 r.  z zastrzeżeniem, że tylko tym myśliwym, którzy zwrócą wszystkie zaległe upoważnienia do wykonywania polowania za sezon 2015/2016 i nie mają zaległości finansowych wobec Koła ( telefon skarbnik 694-416-712).Zarząd - 23-03-2016


Ocena i wycena trofeów pozyskanych w sezonie 2015/2016

    W zakładce Uchwały Zarządu Koła umieszczony jest wykaz myśliwych którzy pozyskali samce płowej wraz z ilością trofeów, które należy przedłożyć do oceny. Poniżej terminy i miejsca w których odbywać się będą oceny i wyceny:


27.02  godz. 1100 – 1500   PŁOTY           Nowy Zamek  ul.  Sienkiewicza  3

28.02  godz. 1100 – 1500   CHOJNA         stanica „JELEŃ” Chojna - Lotnisko ul. Andersa  5

02.03  godz. 1600 – 2000   GOLENIÓW    siedziba  Nadleśnictwa  ul.  Parkowa  1

05.03  godz. 1000 – 1400   STARGARD    Hotel  „Mały Młyn”  ul.  Gdańska  5

06.03  godz. 1000 – 1500   SZCZECIN     siedziba organizacji  ul.  Waryńskiego  43Łowczy - 08-02-2016